Có 2 kết quả:

参考系 cān kǎo xì ㄘㄢ ㄎㄠˇ ㄒㄧˋ參考系 cān kǎo xì ㄘㄢ ㄎㄠˇ ㄒㄧˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

frame of reference

Từ điển Trung-Anh

frame of reference