Có 2 kết quả:

残香 cán xiāng殘香 cán xiāng

1/2

cán xiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lingering fragrance