Có 1 kết quả:

草莓族 cǎo méi zú ㄘㄠˇ ㄇㄟˊ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pampered young people unaccustomed to hardship (Tw)