Có 1 kết quả:

差分方程 chā fēn fāng chéng ㄔㄚ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

difference equation (math.)