Có 2 kết quả:

差誤 chā wù ㄔㄚ ㄨˋ差误 chā wù ㄔㄚ ㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

mistake

Từ điển Trung-Anh

mistake