Có 2 kết quả:

茶話會 chá huà huì茶话会 chá huà huì

1/2

chá huà huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tea party

chá huà huì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tea party