Có 1 kết quả:

茬子 chá zi

1/1

chá zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

stubble