Có 1 kết quả:

超短裙 chāo duǎn qún

1/1

chāo duǎn qún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

miniskirt