Có 1 kết quả:

超模 chāo mó

1/1

chāo mó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

supermodel