Có 1 kết quả:

超值 chāo zhí

1/1

chāo zhí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) great value
(2) well worthwhile