Có 1 kết quả:

朝前 cháo qián

1/1

cháo qián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

facing forwards