Có 1 kết quả:

炒地皮 chǎo dì pí ㄔㄠˇ ㄉㄧˋ ㄆㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to speculate in building land