Có 1 kết quả:

炒米 chǎo mǐ

1/1

chǎo mǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fried rice
(2) millet stir-fried in butter