Có 2 kết quả:

車頂 chē dǐng ㄔㄜ ㄉㄧㄥˇ车顶 chē dǐng ㄔㄜ ㄉㄧㄥˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

car roof

Từ điển Trung-Anh

car roof