Có 2 kết quả:

車庫 chē kù ㄔㄜ ㄎㄨˋ车库 chē kù ㄔㄜ ㄎㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

garage

Từ điển Trung-Anh

garage