Có 2 kết quả:

車庫 chē kù车库 chē kù

1/2

chē kù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

garage

chē kù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

garage