Có 2 kết quả:

車速 chē sù ㄔㄜ ㄙㄨˋ车速 chē sù ㄔㄜ ㄙㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

vehicle speed

Từ điển Trung-Anh

vehicle speed