Có 2 kết quả:

車貼 chē tiē车贴 chē tiē

1/2

chē tiē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

car allowance

chē tiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

car allowance