Có 1 kết quả:

城防 chéng fáng

1/1

chéng fáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

city defense