Có 1 kết quả:

成文法 chéng wén fǎ ㄔㄥˊ ㄨㄣˊ ㄈㄚˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

statute