Có 2 kết quả:

承銷貨物 chéng xiāo huò wù承销货物 chéng xiāo huò wù

1/2

Từ điển Trung-Anh

goods on consignment

Từ điển Trung-Anh

goods on consignment