Có 2 kết quả:

成語接龍 chéng yǔ jiē lóng ㄔㄥˊ ㄩˇ ㄐㄧㄝ ㄌㄨㄥˊ成语接龙 chéng yǔ jiē lóng ㄔㄥˊ ㄩˇ ㄐㄧㄝ ㄌㄨㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

game where the last word of one idiom 成語|成语[cheng2 yu3] is the first of the next

Từ điển Trung-Anh

game where the last word of one idiom 成語|成语[cheng2 yu3] is the first of the next