Có 2 kết quả:

承載力 chéng zài lì承载力 chéng zài lì

1/2

chéng zài lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

carrying capacity

chéng zài lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

carrying capacity