Có 1 kết quả:

成份 chèng fèn

1/1

chèng fèn [chéng fèn]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thành phần, yếu tố