Có 1 kết quả:

笞辱 chī rǔ

1/1

chī rǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to whip and insult