Có 2 kết quả:

迟发性损伤 chí fā xìng sǔn shāng遲發性損傷 chí fā xìng sǔn shāng

1/2

Từ điển Trung-Anh

delayed lesion

Từ điển Trung-Anh

delayed lesion