Có 2 kết quả:

翅汤 chì tāng翅湯 chì tāng

1/2

chì tāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shark-fin soup

chì tāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

shark-fin soup