Có 1 kết quả:

赤小豆 chì xiǎo dòu

1/1

chì xiǎo dòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 紅豆|红豆[hong2 dou4]