Có 2 kết quả:

重訪 chóng fǎng ㄔㄨㄥˊ ㄈㄤˇ重访 chóng fǎng ㄔㄨㄥˊ ㄈㄤˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to revisit

Từ điển Trung-Anh

to revisit