Có 1 kết quả:

重婚 chóng hūn ㄔㄨㄥˊ ㄏㄨㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

bigamy

Một số bài thơ có sử dụng