Có 2 kết quả:

重起炉灶 chóng qǐ lú zào重起爐竈 chóng qǐ lú zào

1/2

Từ điển Trung-Anh

to start over from scratch (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to start over from scratch (idiom)