Có 2 kết quả:

重围 chóng wéi重圍 chóng wéi

1/2

chóng wéi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to redouble a siege