Có 2 kết quả:

臭錢 chòu qián臭钱 chòu qián

1/2

chòu qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dirty money

chòu qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dirty money