Có 2 kết quả:

臭氧层 chòu yǎng céng臭氧層 chòu yǎng céng

1/2

Từ điển Trung-Anh

ozone layer

Từ điển Trung-Anh

ozone layer