Có 1 kết quả:

初冬 chū dōng ㄔㄨ ㄉㄨㄥ

1/1

chū dōng ㄔㄨ ㄉㄨㄥ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

early winter

Một số bài thơ có sử dụng