Có 2 kết quả:

出港大厅 chū gǎng dà tīng出港大廳 chū gǎng dà tīng

1/2

Từ điển Trung-Anh

departure lounge

Từ điển Trung-Anh

departure lounge