Có 1 kết quả:

出乎意料 chū hū yì liào ㄔㄨ ㄏㄨ ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

beyond expectation (idiom); unexpected