Có 2 kết quả:

出难题 chū nán tí出難題 chū nán tí

1/2

chū nán tí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to raise a tough question

chū nán tí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to raise a tough question