Có 2 kết quả:

出錢 chū qián出钱 chū qián

1/2

chū qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to pay

chū qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pay