Có 1 kết quả:

出洋相 chū yáng xiàng

1/1

chū yáng xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to make a fool of oneself