Có 1 kết quả:

出自肺腑 chū zì fèi fǔ

1/1

chū zì fèi fǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

from the bottom of one's heart (idiom)