Có 2 kết quả:

除垢剂 chú gòu jì ㄔㄨˊ ㄍㄡˋ ㄐㄧˋ除垢劑 chú gòu jì ㄔㄨˊ ㄍㄡˋ ㄐㄧˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

detergent

Từ điển Trung-Anh

detergent