Có 2 kết quả:

雏妓 chú jì雛妓 chú jì

1/2

chú jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

underage prostitute

chú jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

underage prostitute