Có 1 kết quả:

怵然 chù rán

1/1

chù rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fearful