Có 1 kết quả:

窗帷 chuāng wéi

1/1

chuāng wéi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

curtain