Có 1 kết quả:

窗子 chuāng zi ㄔㄨㄤ

1/1

chuāng zi ㄔㄨㄤ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

window