Có 2 kết quả:

创造力 chuàng zào lì創造力 chuàng zào lì

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) ingenuity
(2) creativity

Từ điển Trung-Anh

(1) ingenuity
(2) creativity