Có 2 kết quả:

垂泪 chuí lèi垂淚 chuí lèi

1/2

chuí lèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to shed tears