Có 1 kết quả:

蠢事 chǔn shì

1/1

chǔn shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

folly