Có 2 kết quả:

磁力鎖 cí lì suǒ磁力锁 cí lì suǒ

1/2

cí lì suǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

magnetic lock

cí lì suǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

magnetic lock