Có 2 kết quả:

刺伤 cì shāng刺傷 cì shāng

1/2

cì shāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stab

cì shāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to stab